Okładka Gazety Uniwersyteckiej

Wydanie bieżące nr 6 (216) marzec 2014

Pobierz PDF

Zobacz także

W poszukiwaniu kompromisu
Podczas konferencji podsumowującej projekt „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, wraz z partnerami naukowymi, przedstawili na
Historia zapisana w słojach
Cztery lata temu w wyniku gwałtownych opadów deszczu osunęła się ziemia w Kolonii Prusów koło Milówki. Osuwisko zniszczyło kilka domów, drogi oraz częściowo przegrodziło dolinę potoku Salomonka, tworząc kolejne zagrożenia. – Jest to przykład gwałtownego zdarzenia, które mogliśmy przewidzieć.